Údaje o účastníkovi

Kontakt na účastníka tábora

Kontakt na rodiča